Home

 

Naam Stichting: Stichting tot Behoud van de Diependaalse Kerk
RSIN nr 8051.18.834
KvK 441193767
Adres Diependaalselaan 138
Postcode 1214 KE
Plaats Hilversum
Land Nederland

BELEID

Doelstelling

Het verzamelen van gelden om zodoende de Diependaalse kerk te behouden voor de Hervormde wijkgemeente Diependaal. Dit gebeurt door middel van verhuur zalen, houden van fancy fairs en boekenbeurzen, het verhuren van de toren voor het plaatsen van zendmasten, alsmede het incidenteel ontvangen van legaten.

BESTUURDERS

  • Voorzitter: dhr. R. de Boer
  • Penningmeester: mevr. A. van Woerekom
  • Secretaris: mevr. A. Harmsen
  • Lid: dhr. G.¬†Brauns

HET BELONINGSBELEID

Alle werkzaamheden in en rond de kerk worden op vrijwillige en onbezoldigde basis verricht.

ACTIVITEITEN

Sinds 2010 wordt er elke tweede en vierde zondag een laagdrempelige extra dienst gehouden om 12 uur. Meer informatie hierover vindt u op www.vitamineg.net

Afgelopen jaar zijn er vrijwel geen activiteiten geweest, uiteraard i.v.m. Covid-19. Ook was er dit jaar geen fancy fair of acties om de buurt bij de kerk te betrekken geweest. Wel zijn de kinderruimten zijn verder opgeknapt en ingericht en is ook de bovenzaal opgeknapt.

FINANCIELE VERANTWOORDING